top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

KRAJINA - ŠEDÁ

V sérii šedá krajina se zabývám barevností šedé barvy.
Díla ovlivňují především dva hlavní body – ničení životního prostředí a využívání přírody.

bottom of page