top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

KRAJINA - BARVA

V sérii kolorované krajiny se snažím najít rovnováhu mezi krajinou a abstraktní malbou.
Nejsou vidět žádní živí tvorové ani betonové budovy. protože se vědomě věnuji barevnosti krajiny.

bottom of page